Maximumcapaciteit

In november 2011 werd in het Vlaams parlement een nieuw decreet ‘Inschrijvingsrecht’ gestemd. 
Dit decreet verplicht elke school een maximumcapaciteit te bepalen en dit aan alle belanghebbenden mee te delen.
Maar wat is de maximumcapaciteit van onze school?

Maximumcapaciteit